معرفی کتاب

جستجو و نجات در ساختمانهای فروریخته  (آواربرداری 1)

تالیف: شهریار مزیدآبادی

کارشناس فنی و طراح سوالات : منوچهر عبد خداوندی

قطع : رحلی

انتشارات: نخل


تاکتیک‌های جستجو و نجات در حوادث و سوانح (آواربرداری 2)  

تالیف: شهریار مزیدآبادی

کارشناس فنی و طراح سوالات : منوچهر عبد خداوندی

قطع : رحلی

انتشارات: نگین امین

دکمه بازگشت به بالا