درباره ما

سایت نجاتگران ایران برای اولین بار در سایت 1380 پس از شرکت در ماموریتهای مهم امداد و نجات از جمله بمباران و موشکباران شهرها در زمان جنگ بنا بر ضرورت راه اندازی شد.

هدف از ایجاد این سایت اطلاع رسانی و آموزش فنی امدادگران و نجانگران در هنگام عملیات جستجو و نجات و کمک به قربانیان ناشی از حوادث و سوانح می باشد. تجربیات ، اشکالات و خطاهایی که می تواند فاجعه بار باشد یا تکنیکهایی که سرعت عملیات را افزایش می دهد از موضوعات مهم در نوشتار این سایت می باشد.

دکمه بازگشت به بالا