سازماندهي و انضباط از جمله بهترين عناصر به حساب مي آيند.

مشكل را شناسايي كرده مستقيماً به حل آن اقدام كنيد.

آب و نان همواره با طناب به پايين فرستاده مي شود.

درخت با چرم بسته شده و گره آن به راحتي باز نمي شود.

 

 

21.         کنفرانسهای بحران

22.         کنفرانسهای مرتبط با سوانح

23.         نخستین همایش )مهندسی و زلزله(

24.         برخی از تجهیزات آتشنشانی

25.         کتابهای آتشنشانی

26.         مجله مدیریت بحران و سوانح

27.         آشنایی با سونامی

28.         سوانح هوایی

29.         مجله آتش نشانی

30.         کتابخانه آن لاین استراتژی بین المللی کاهش بلایا

31.         گزارشات مرکز مخاطرات طبیعی دانشگاه کولورادو آمریکا

32.         انتشارات مرکز تحقیقات مخاطرات بنفیلد

33.         انتشارات مرکز تحقیقات بحران (بلایا(

34.         پزشکی کوهستان

35.         مرکز زلزله شناسی آمریکا

36.         موسسه زلزله شناسی اروپا

37.         مدرسه اینترنتی سوانح استرالیا

38.         سازمان مدیریت اضطراری نیوزلند

39.         سازمان مدیریت اضطراری استرالیا

40.         International Natural Disaster Situation

 

1.             جمعیت هلال احمر

2.             گروه امدادگران وصال

3.             دکتر مهدی زارع

4.             مهندس مهدی وجودی

5.             امداد موج پیشرو

6.             دکتر علی عسکری

7.             آخرین زلزله در ایران

8.             آخرین زلزله در ایران- پژوهشگاه زلزله شناسی

9.             آخرین زلزله در ایران - موسسه ژئوفیزیک

10.         آخرین زلزله در جهان

11.         ستاد حوادث و سوانح ...

12.         پژوهشكده سوانح طبيعي ايران

13.         خانه نجاتگران

14.         تصاویر طوفان های بزرگ

15.         سازمان هواشناسی کشور

16.         آشنایی و آمادگی در زلزله

17.         آمادگی والدین و معلمان در زلزله

18.         اولویت های پژوهشی هلال احمر

19.         مهندسی ساختمان

20.         اخبارسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل

 

............................ Copyright 2010, Avarbardari.com. All rights reserved. ............................