آتشفشان

بر اثر فعل و انفعالات درون زمين در شرايطي خاص مواد مذاب (ماگما) با دمايي تاحدودي 1200 درجه سانتي‎گراد در مناطقي از زمين كه معمولاً به صورت ارتفاعات و مخروطي شكل مي‎باشند به همراه گازهاي داغ فوران كرده و به بيرون مي‎ريزند.

   جريان مواد آتشفشاني از قطعات و صخره‎هاي بيرون آمده از كوه آتشفشان تشكيل شده است. اين مواد پس از تعلبيق بر لايه‎اي از گاز و گرد و غبار، با سرعتي معادل چند صدكيلومتر در ساعت بر دامنه كوهها سرازير گشته و اغلب تا فاصله 10 كيلومتري محل وقوع را در بر مي‎گيرد.

   گرماي اين مواد تاحدي بالا است كه در سر راه خود همه چيز را مي‎سوزاند و نابود مي‎كند، فوران سنگ يا مواد مذاب از درون زمين وجريان آن در محيط زيست از جمله وقايعي است كه با آلودگي منابع اصلي حيات يعني هوا، آب، خاك و نيز تخريب ساختمان‎ها، مزارع و تلفات انساني همراه مي‎باشد.

   از نظر زمين‎ شناسي 4 دسته آتشفشان وجود دارد:

1.     مخروط خاكستر

2.    مسطح

3.    مركب

4.    گنبد گدازه

  1.    مخروط خاكستر : از ساده‎ترين نوع آتشفشان‎ها است كه بر اثر منجمدشدن گدازه‎هاي بيرون ريخته از آتشفشان تشكيل شده است.

  2.    مسطح : از گدازه سياه تشكيل شده و از تراكم متناوب مواد گدازه بوجود مي‎آيد.

  3.    مركب : اين آتشفشان مجموعه‎اي است از گدازه سياه و خاكستر و ارتفاع آن تا هشت هزار پا نيز مي‎رسد (مانند كوه فوجي ياما در ژاپن)

  4.    گنبد گدازه : گدازه بسيار ضخيم تشكيل شده و بجاي جاري شدن در بالاي آتشفشان انباشته مي‎شود.

   گرم و سرد شدن هوا در تابستان 1816 و به دنبال فوران آتشفشان تامبورا در اندونزي و همچنين جاري شدن گدازه‎هاي آتشفشان «لكي» واقع در ايسلند در سال 1782 به طول 12 كيلومتر كه به علت گسترش مه اسيدي در اروپا قحطي سختي را به وجود آورد. اغلب آتشفشان‎ها در امتداد گسل‎هاي بزرگ پوستة زمين و جاهايي كه عوامل داخل زمين فعاليت‎هاي خود را متمركز كرده‎اند يعني اقيانوس كبير و حوضه‎هاي مركزي اقيانوس‎ها روي مي‎دهند. محل وقوع آتشفشان‎هاي انفجاري در جنوب اقيانوس آرام، نواحي مديترانه و حاشيه قاره‎ها گزارش شده است.

   عليرغم خطارت و زيان‎هايي كه از ناحيه آتشفشان‎هاي جهان متوجه انسان و محيط زيست او مي‎گردد جمعيت زيادي در اين مناطق سكونت دارند. وجود خاك‎هاي حاصلخيز، چشمه‎هاي آب گرم، معادن غني و ارزشمند، ذخاير گوگرد عوامل اين مسئله هستند.

  در هنگام وقوع آتشفشان

  1.    به ساحل نزديك نشويد و در ساختمان بمانيد.

  2.    پناهگاهي پيدا كنيد.

  3.    اگر خاكستر زياد مي‎ريزد، پناهگاه شما نبايد در ساختمان با سقف كوتاه باشد.

  4.    از ورود به زير زمين‎ها يا فضاهاي بسته‎اي كه امكان تجمع گازهاي خطرناك در آنها وجود دارد خودداري كنيد.

  5.    به زمين مرتفع برويد

  6.   اگر مجبور هستيد در زير باران خاكستر حركت كنيد، پوشش زيادي روي سر و بدن خود داشته باشيد از پشت يك دستمال نفس بكشيد، سعي كنيد چراغ قوه‎اي در دست داشته باشيد و از محل فوران با حداكثر سرعت دور شويد.

 

TOP

 

 
............................ Copyright 2010, Avarbardari.com. All rights reserved. ............................
Bulgari new Octo Finissimo Automatic watch, while breaking the two world records, with the current market diameter of replica watches uk only 40 mm thinest self-winding movement, but also the replica watches thinnest self-winding movement watch, the swiss replica watches overall thickness But 5.15 mm. Ultimate ultra-thin design to pass a highly complex "from the simple" thinking, through a uk replica watches strong design to vividly render the minimalism.